For at få adgang til selvbetjeningsdelen skal alle nye brugere oprettes med brugernavn og adgangskode. HUSK AT OPRETTE BØRN I EGET CPR.NR.  Tryk på knappen “Selvbetjening” og følg vejledningen eller læs nærmere om brugeroprettelsen i menuen foroven.


 Nyt lovkrav fra Styrelsen for Patientsikkerhed: Receptfornyelse af vanedannende medicin 

Information: Receptfornyelse af sovemedicin, beroligende samt angstdæmpende eller stærk smertestillende medicin, kan fremover kun ske ved fysisk fremmøde i Lægehuset. Recepten fornyes for én mdr. af gangen af praksispersonalet med mindre egen læge har angivet andet.

Mødetider fra uge 23: Mandage og Tirsdage mellem kl.13.45 og 14.45 Det vil sige, at det ikke længere er muligt at få recepten fornyet via telefon, app. eller hjemmesiden. Konsultation ved lægen med personligt fremmøde 1 gang årligt er samtidig påkrævet, idet behovet for fortsat behandling kræver en gennemgang sammen med lægen.

 


 


 

 


 

INFORMATION TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE OM NYT TOLKEGEBYR

En lovændring pr. 1. juli 2018 betyder, at borgere, som har boet mere end 3 år i Danmark, skal betale brug af tolk i sundhedsvæsenet. Det er lægen, som vurderer, om der er behov for tolk.

Gebyret for tolkebistand er sat til

  • 334 kr. ved konsultation i lægepraksis og ambulatorium (191 kr. ved videotolk)
  • 1.675 kr. ved indlæggelse på hospital (957 kr. ved videotolk).

Det er regionerne, der opkræver gebyret.

Det vil sige, at der kommer en regning fra Regionen efter dit lægebesøg, hvis der har været brugt en tolk. Der er undtagelser. hvilket vil sige, at der kan være tilfælde, hvor der ikke vil blive sendt en regning, eksempelvis er konsultationer med børn fritaget for gebyr.

Se her oversigt over borgere, som ikke vil få opkrævet tolkegebyr, selv om de har haft adresse i Danmark i mere end 3 år:

  1. Patienter, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt har mistet evnen til at tilegne sig henholdsvis oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber.
  2. Børn, der møder frem til behandling uden ledsagelse af forældre.
  3. Forældre, der i forbindelse med behandling af et barn har behov for tolkebistand.

Der opkræves heller ikke gebyr fra individer fra det tyske mindretal, Færøerne eller Grønland

Regionen kan anmode den enkelte patient om at fremlægge dokumentation i form af lægeerklæring på. at vedkommende er omfattet af punkt 1).

 


Tidsbestilling og receptfornyelse
Husk at receptfornyelser og almindelig tidsbestilling foregår via sekretariatet mellem klokken 09.00 og 12.00 eller via hjemmesiden

Kære Patienter

Vi har erfaret, at ventetiden i telefonkøen til lægerne om morgenen mellem kl. 8.00 og kl. 9.00 ofte bliver meget lang. Vi har derfor besluttet at gennemføre en forbedring af vores service på området.

Fra 1/11-2013 vil ingen patienter gå fra lægehuset uden en aftale om, hvordan de får svar på deres blodprøver eller lignende undersøgelser. Svaret kan gives på e-mail, ved ny konsultation eller ved at lægen ringer dig op en aftalt dag i tidsrummet mellem kl. 11.45 og kl. 12.15. Ordningen medfører at ventetiden på telefonen mellem kl. 8.00 og kl. 9.00 reduceres væsentligt.

Der vil fortsat være telefontid hver morgen mellem kl. 8.00 og kl. 9.00, hvor der sidder  sekretærer ved telefonen. Såfremt det vurderes, at der er behov for en lægelig stillingtagen til et problem vil der fortsat være mulighed for dette.

Medicinbestilling og tidsbestilling foregår uændret fra kl. 9.00 til kl.12.00 ved sekretæren.

Med venlig hilsen
Lægehuset i Give