Priser

Motorattest til kørekort 450,00 kr.
 Privathonorar 2000,00 kr. + moms, der afregnes pr. påbegyndt 1/2 time

Der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæringer og attester.
Spørg hos lægerne om disse priser.
Staten pålagde pr. 1. april 2005 moms på lægeerklæringer og lægeattester. Momsen er 25%.